Valeer Cools

Vanaf September 1981 komt E.H. Valeer Cools de zondagsdienst op de Molenaarelst verzorgen. E.H. Valeer Cools is geboren op 03 december 1929 te Zonnebeke. Hij werd priester gewijd op 21 September 1955. In deze periode was Valeer ook gekend als aalmoezenier van de zonnebeekse Scouts. Valeer was licentiaat Politieke en sociale wetenschappen en Directeur van IPSOC te Kortrijk. In 1981 komt hij wonen op de Berg te Beselare. Hij hield veel van zijn parochianen en omgekeerd. Valeer Cools stond echt tussen de mensen en dat heeft het samenhorigheidsgevoel op de Marul enorm versterkt. Iedereen wilde Valeer horen preken. De zondagsmis werd uitgezonden op de plaatselijke radio Relax. In 2004 sloot de kapel op de Marul en werd hij pastoor in de Sint Batholomeusparochie in Zandvoorde wat weer een succes was. Hij kreeg eervol ontslag als pastoor in 2015. Op 01 Februari 2022 is E.H. Valeer Cools Overleden te Beselare.