Onze verenigingen

Naarmate ons gehucht uit zijn isolement kwam door de groeiende mobiliteit van onze samenleving, hoe meer onze merullenaars de drang hadden om via verenigingen de naam van De Molenaarelst en het talent die hier aanwezig was naar buiten te brengen. De verenigingen zijn heel divers gaande van duivenmelkers, vinkensport, kaarters , zangkoren en zeker niet te vergeten, kermisorganisatoren.

De duivenbond “De Zeven Hoeden”

De in 1950 opgerichte duivenbond van de Molenaarelst had 7 bestuursleden.
Elk jaar werd de kampioen met beste duif gevierd.
Cyriel Graf was de ontwerper van hun embleem – 7 hoge hoeden die men op de bolhoed draagt. Ze hadden als lokaal de herberg ‘in het Zagershof’.

Koninklijke Maatschappij De Grensvink

Reeds voor de Eerste Wereldoorlog kwamen de vinkeniers aan hun trekken op de Marul. In de herberg ‘De Perelaar’, die via de Rijselbosstraat te bereiken was, kwamen ze geregeld samen. Op 2de Pasen werd er om 8 uur ’s morgens een vinkenprijskamp gehouden.
Na de Eerste Wereldoorlog werd ‘De Perelaar’ niet meer herbouwd. Pas in 1936 werd ‘De Frontvink’ opgericht. In hun lokaal ‘Koatten Flot’ op de Westhoek langs de Frezenbergstraat, kwamen de Marulle-vinkeniers tot 1940 samen.
Na de 2de Wereldoorlog verdween ‘De Frontvink’.
In 1946 werd ‘De Grensvink’ opgericht. Ze kregen als lokaal ‘Het Zagershof’. De vinkenzetting ging dan door in de Spilstraat of in de Molenaarelststraat.
De naam ‘De Grensvink’ was een duidelijke verwijzing naar de grens tussen Beselare en Zonnebeke die door de Spilstraat loopt. In 1959 hadden ze als eerste vaandel de oude vlag van de Pijpegilde die wat bijgewerkt werd. In 1962 kwam een volledig nieuwe vlag die op 4 maart 1962 plechtig ingewijd werd in de oude kapel. Naast het organiseren van de vinkenzettingen was het bestuur ook op andere gebieden actief op de wijk. Zo waren ze van dichtbij betrokken bij de inwijding van de nieuwe kapel in 1963 waar ze de receptie verzorgden.
Nadien werden ze de organisatoren van de Vlaamse Kermis (voorloper van de huidige wijkfeesten) in het oude schooltje van de wijk. Van 1968 tot 1973 werd ook toneel gespeeld door de vinken maatschappij.
Toen in 1984 het ‘ ’t Zagershof ‘ zijn deuren sloot, besliste het bestuur om te verhuizen naar het café ‘De Broodseinde’. In 1996 kreeg ‘De Grensvink’ een koninklijke titel en noemde voortaan ‘Koninklijke Maatschappij de Grensvink’. In 2021 kwam, door de hoge leeftijd van de bestuursleden en gebrek aan opvolgers, een einde aan deze vinkeniersmaatschappij. Begonnen in 1946, en met een koninklijke titel, heeft de Grensvink gedurende 75 jaar een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van De Marul.

Speelterrein van de vinkenwedstrijden in de jaren 1960 – 1970 De Spilstraat
Bestuur van De Grensvink in 1959
Van links naar rechts : Camiel Hoornaert, Eli Balduck, Pastoor Breyne, Juliaan Daniel-Ferrest, Daniel Bouckaert, Camiel Graf
Onder begeleiding van de fanfare trok men naar het gemeentehuis waar de verdienstelijke leden Eric Ferrest, Daniël Bouckaert en Maurice Cruydt werden gehuldigd. De vlaggedrager was Jerome Blancke uit Beselare.

De Lustige kaarters

De Lustige Kaarters hadden als lokaal de herberg ‘In het Zagershof’. De maandelijkse kaarting ging er door en jaarlijks hielden ze er hun kampioenenhulde en werd een Koning of Koningin gevierd.

Het federaal koor van de Molenaarelst

Het koor is gestart in 1992 en is tot op heden nog altijd actief.

Het jongeren koor van de Molenaarelst ‘De Marullekapoentjes‘.

Dit koor kwam tot stand door het verdienstelijke werk van Marie-Claire Vanderplancke, die al lange tijd met zang, gitaar en orgel de eucharistiediensten opluisterde. In 1981 startte ze met het koor. Dit koor verzorgde ieder jaar de nachtmis op De Molenaarelst en luisterde tal van plechtigheden op, zoals ziekennamiddagen en huwelijken. Het koor verwierf naam en faam in de gemeente.
Toen Marie-Claire trouwde en naar Passendale verhuisde werd de leiding van het koor overgenomen door Brigitte Strobbe en Nele en Inge Cogghe. Vandaag is het koor niet meer actief op de Molenaarelst.

Wijfeesten De Marul

Opening van de wijkfeesten in 1986 op de weide (hoek van Spilstraat en Beselarestraat)

Op 1 & 2 augustus 1981 vonden de eerste wijkfeesten plaats op de Molenaarelst. Het programma zag er als volgt uit.: Op zaterdag begon men met een wielerwedstrijd met daarna een wandelconcert. ’s Avonds vond de huldiging van de vinkenkampioenen plaats, en aansluitend het bal met discobar Jamaica.
Op zondag was er een vinkenwedstrijd, terug een wandelconcert, een perzikenkaarting en een voetbalmatch. Voor de kinderen voorzag men een paardenmolen en een visspel.

De jaren daarop breidde het programma uit en kwamen artiesten als Eddy Wally en Bart Kael, Sam Goris, Wendy Van Wanten, Paul Severs enz.. . In 1990 startte men met de legendarische koers ‘De Panne – Molenaarelst’. De Nieuwpoortse Visbakkers waren ook van de partij. De artiesten waren Jo Vally en Micha Marah. De wijkfeesten sloegen aan en het eerste weekend van augustus was jaar na jaar een schot in de roos. Marulkermis werd een jaarlijkse traditie.

Na 35 succesvolle jaren stopte het feestcomité ermee en liet het de plaats aan een nieuw wijkfeestcomité. Een nieuw team die als motto had ‘een wijkfeest van en voor de Marul’. De 36ste editie ging van start in een kasteeldecor ‘Château de Marul’ met een Vlaamse Kermis. Er werd op vrijdagnamiddag ook een seniorennamiddag voorzien, en ’s avonds een heuse quizavond die de twee aangrenzende gemeenten tegen elkaar uitspeelde. Tijdens het weekend was er ook een fotozoektocht, een muzikale avond, een vinkenzetting, een rommelmarkt en een aperitiefconcert gevolgd door een warme maaltijd met beenhesp. De nieuwe formule was een succes en kon rekenen op een goed gevulde tent. Het jaar erop kwam het nieuwe comité met een mascotte ‘Willem van de Marul’. Tijdens de wijkfeesten hangen overal op de wijk vlaggen met de mier (Willem) erop. Het internet werd ook niet vergeten met het ontwerp van een website ‘Demarul.org’, Facebook-pagina en Instagram-pagina.

Er werd ook aandacht gegeven aan de kinderen van de Marul met activiteiten gedurende het jaar zoals Pasen, Sint-Maarten en Kerst. Het comité van Wijkfeesten de Marul organiseerde de 40ste editie met terug een goed gevuld programma en dit hopen ze nog vele jaren te mogen doen.

Wijkfeesten de Marul zijn de oudste en de enige overblijvende wijkfeesten van Groot – Zonnebeke.